Jak podzielić finanse?

Wiedza na temat tego w jaki sposób definiować finanse i je klasyfikować leży właściwie u podstaw tej dziedziny. Znając odpowiednie klasyfikacje w prosty sposób można uzmysłowić sobie jak funkcjonuje pieniądz w życiu codziennym, jak można go definiowa. Wydatkowanie i obrót pieniądzem można analizować na wiele różnych sposobów, z wielu perspektyw. W zależności od tego jakie przyjmiemy kryterium podziału, z zupełnie innej strony możemy spojrzeć na tę tematykę.

Przedmiotowy podział finansów

Jeśli przyjmiemy przedmiotowy podział finansów będziemy mogli analizować finanse jako strumienie lub jako stany. Jeśli chodzi o pierwszą kategorię, jak sama nazwa sugeruje „strumienie” oznaczają podejście dynamiczne, elastyczne. A więc przepływ, przechodzenie, obrót pieniądzem. Możemy wyróżnić trzy podstawowe strumienie pieniędzy:

1. Strumienie rynkowe/ pieniężne/ ekwiwalentne- tutaj zawierać się mogą wszystkie transakcje gdzie ktoś wydaje, a ktoś otrzymuje przychód i świadczy w zamian za to jakąś usługę. Może to być zakup towaru, wykonanie usługi, świadczenie pracy.

2. Strumienie transferowe/ redystrybucyjne- tutaj zawierają się wszystkie operacje pieniężne wykonywane dla kogoś z tytułu należności. A więc najogólniej mówiąc do tej kategorii pasują idealnie i w niej się zawierają między innymi: podatki, renty, subwencje oraz odsetki. Nie są to strumienie, które poddane byłyby procesom rynkowym, są one od rynku całkowicie niezależne.

3. Strumienie kredytowe- związane z pożyczkami i kredytami pieniężnymi.
Jeśli natomiast chodzi o stany pieniądza, zawierają się tutaj wszelkie stałe zasoby. W przeciwieństwie do strumieni, zasoby nie są dynamiczne, charakteryzują się dużą stabilnością.

Podmiotowy podział finansów

Inaczej jest w przypadku, kiedy raczej analizujemy obrót pieniądza poprzez aktywnie działające podmioty. Wówczas wyróżniamy różnego rodzaju ogniwa, które jako podmioty gospodarują finansami. Do takich podstawowych ogniw finansowych możemy zaliczyć:

1. Finanse publiczne, finanse budżetowe.
2. Finanse ubezpieczeń.
3. Finanse gospodarstw (ludności).
4. Finanse firm i przedsiębiorstw.
5. Finanse instytucji bankowych.

W przypadku podmiotów wszystko sprowadza się do zarządzania pieniądzem (jak i na co wydawać, a także skąd pozyskiwać źródła pieniężne), a także działaniem na mocy regulacji dotyczących finansów, również i tworzenie odpowiednich przepisów i aktów prawnych.