Outsourcing w biznesie

Obecnie więcej ludzi się zwalnia niż zatrudnia. Szuka się innych rozwiązań, pomocy z zewnątrz, aby nie mnożyć niepotrzebnie stanowisk, które nie będą na siebie zarabiać” – mówi przedstawiciel dużej firmy przemysłowej. I ciężko nie zgodzić się obserwując aktualne trendy na rynku pracy. Właściciele firm i przedsiębiorstw wciąż poszukują nowych rozwiązań, które pozwolą im nie tylko oszczędzać czas, ale przede wszystkim pieniądze. W planach marketingowych i budżetowych firm coraz częściej zaczyna się pojawiać słowo „outsourcing”.

Co to jest outsourcing?

Najprościej mówiąc, to konieczność. Zwrot pochodzi z języka angielskiego, jest to skrót od słów outside-resource-using, co oznacza nic innego jak użycie zasobów zewnętrznych. Jest to bardzo prosty model biznesowy. Zamiast zatrudniać nowych pracowników w niepełnym wymiarze godzin lub też tworzyć stanowiska, które z punktu widzenia nie będą opłacalne dla firmy, część obowiązków przekazuje się zewnętrznym firmom, które się w danej dziedzinie specjalizują. Chodzi o to, aby zlecać innym te zadania, których firma nie może wykonać taniej i z lepszymi efektami.

Jest ktoś, kto zrobi to lepiej

Zlecenie części zadań firmom zewnętrznym przynosi przedsiębiorstwu wiele korzyści:

pomaga uniknąć tworzenia sztucznych, nieopłacalnych stanowisk;

pomaga oszczędzać pieniądze firmy;

zapewnia profesjonalne wykonania danych usług;

pozwala firmie skupić się na na strategicznych celach.

Mówi się najczęściej o dwóch rodzajach outsourcingu: pełnym i selektywnym. Pierwszy dotyczy kompleksowej obsługi w danym zakresie, drugi natomiast dotyczy wybranych usług. Firmy korzystające z tego typu rozwiązań, stwierdzają zgodnie: outsourcing pomaga oszczędzać,
a obecnie redukcja kosztów jest najważniejsza dla płynności finansowej firmy.

Outsourcing – jakie branże?

Firmy najczęściej decydują się na usługi outsourcingowe w takich obszarach jak finanse
i rachunkowość. Zatrudnianie księgowego na pełen etat czy też tworzenie osobnego działu księgowości często nie opłaca się firmom. Zlecenie tych działań zewnętrznej firmie umożliwia utrzymanie niższego poziomu zatrudnienia i jednocześnie posiadanie profesjonalnego zespołu osób do wypełnienia tych zadań.